Stichting Wereldwinkel Heerde

Gevestigd aan Bonenburgerlaan 6, 8181 HE HEERDE

Telefoonnummer 0578-610794

Email  wereldwinkelheerde@hotmail.com

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan retailen en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags look uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen en een eerlijke beloning krijgen.

 

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

 

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

 

De Organisatie

De Wereldwinkel draait volledig op vrijwilligers. Er is een bestuur van 4 personen en er zijn rond de 20 vrijwilligers voor de winkeldiensten. De winkel kent gebruikelijke openingstijden.

 

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de Retail gebruikelijk is.

 

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Heerde bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. 

 

Activiteiten

Wereldwinkel Heerde vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteit:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus

 

Financiering

Beheer en besteding van vermogen

Elk jaar wordt op zijn minst een break even situatie nagestreefd. In geval dat er sprake is van een overschot en als de financiële situatie dat toelaat wordt er een donatie gedaan aan goede doelen tbv de derde wereld.

De Wereldwinkel Heerde voorziet in haar eigen financiering en doet geen beroep op financiers noch op subsidies.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: André Marskamp

Secretaris: vacant

Penningmeester: Joop van ‘t Zand

Algemeen bestuursleden: Corine Kappers, Kees de Blok

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Heerde wordt volledig draaiende gehouden met ongeveer 30 vrijwilligers.

 

Financiële verantwoording

 

Wereldwinkel Heerde Jaarcijfers 2020

Balans:

                                2019                     2020                                                                            2019               2020

Voorraad             11 500                  11 500                               Crediteuren                      526                      -

Verrek Energie              -                        281                               BTW                                     243                    13  

Debiteuren            2 830                              -                              Eigen Vermogen        47 729            50 700

Saldo R.C.              7 168                    7 168                               

Saldo Bank         20 135                  31 764

 Kruisposten         6 865                             -

 

Totaal                   48 498                   50 173                                                                       48 498          50 713